Nyborg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-15

Fredningsnr.
37186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste, 4 bæresten i hver side. 1 endesten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, 4 Bæresten i hver Side. 1 Endesten. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste i høj, 0,5 x 9,0 x 9,0 m., i ager. Tæt tilgroet. Ligger i en firkantet afpløjet højning. Hellekisten ligger midt i højningen i en mindre nedgravning. Orienteret NV/SØ. 3,3 m. lang x 1,0 m. 4 bæresten i NØ, SV 4 bæresten, i NV en buet endesten. Imod SØ ligger der en sten 1/2 m. fra hellekisten. Ingen dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Et sjældent og seværdigt fortidsminde kun 15 m. fra offentlig vej. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)