Aggersund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401191-7

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vrag, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
I en voldsom orkan den 10-12-1898 strandede jagten "ENIGHEDEN" ud for Aggersund, hvor den lå for anker. I løbet af natten sank den og 2 mand druknede (Løgstør Avis).

1898 Registrering af forlisdata
Uspecificeret institution

1981 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 57/81
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium

1981 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Vraget dykkerundersøgtes af frømandsklubben Delfinen. Vraget, som lå på 10-11,5 m vand, var delvis sandgået, men i øvrigt velbevaret. En opmåling blev foretaget vha en målewire opsat i skibets centerlinie fra stævn til ror. 2 skitser vedlagt.

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 521:1984
Limfjordsmuseet
Farvandsdirektoratet gav Limfjordsmuseet tilladelse til at delvis udgrave samt optage løsdele og inventar fra vraget af "ENIGHEDEN", i samarbejde med frømandsklubben Delfinen.

1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1298
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Vragets position 56 grader 59 min 80 sek N, 9 grader 17 min 50 sek E, er omregnet vha Geotrans til UTM-koordinaterne: N 6317566,729 og E 518056,477.

1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1298
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium

Litteraturhenvisninger  (0)