DANNEBROGE

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
401370-6

Anlæg og datering

Vrag, Nyere tid (dateret 1694 - 1710 e.Kr.)
Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 - 1699 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1692 Diverse sagsbehandling
Orlogsmuseet
DANNEBROGE løb af stabelen på Nyholm.

1710 Registrering af forlisdata
Orlogsmuseet
Skibet sank efter brand og eksplosion som følge af kamp mod den svenske flåde. Ca. 500 mand og skibets chef Ivar Huitfeldt omkom. Armering 1710: Bronzekanoner: 20 stk 8 pd. "Drager/Skjoldtudser", 22 stk 14 pd "Gamle Konger", 26 stk 24 pd "Halve Kartover", 4 stk 4 pd "Stakket Neldeblad", samt af jern: 4 stk 14 pd haubitzer.

1710 Registrering af forlisdata
Farvandsvæsenet
Forlist 1710/10/04. Fredet område. (24/6-92 Skov-og Naturs. har tilladt, at der foretages 1-2 dyk pr.år af Greve/Helgoland/Solrød-dykkerklub

1714 Uspecificeret aktivitet
Orlogsmuseet
Bjærgninger af bronzekanoner foretaget af flåden.

1875 Bjærgning/hævning af vrag
Uspecificeret institution
Efter stormfloden 1872 genfindes vraget af lodser fra Dragør. Bjærgningsselskabet Svitzer foretager sprængninger på vraget og bjærger 13 bronzekanoner, dele af sprængte kanoner, tinfade o.a. genstande som havde værdi på auktion. Ét af skibets store ankre bjærges også. Et par af kanonerne erhvervedes af Tøjhusmuseet, resten anvendtes til Huitfeldt-monumentet på Langelinie, København.

1985 Besigtigelse/oversejling
Farvandsvæsenet
Fund af gl. orlogsskib. Mindste dybde over vrag 9,6 m.

1985 Uspecificeret aktivitet
Farvandsvæsenet
Vraget genfindes under søopmålingen og et hollandsk marinefartøj bekræfter, at det er vraget af et orlogsskib. Positionen publiceres i Efterretninger for søfarende.

1986 Museal besigtigelse
Orlogsmuseet
Ud fra den publicerede position dykker klubben Kontiki på vraget og indleder et samarbejde med Orlogsmuseet om en opmåling og bjærgning af eksponerede mønter. Rygtet om mønter får andre dykkerklubber til at foretage plyndringstogter til vraget. En del af disse genstande efterspores som politisag og overdrages til Orlogsmuseet/møntsamlingen på Nationalmuseet. Her afleveres også ca. 500 mønter bjærget af Kontiki. Skov og Naturstyrelsen sammen med Nationalmuseet foretager en besigtigelse i 1985.

1986 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Reg. på afvigende position af fisker. N 55 29,530, E 12 30,170 (ED 50).

1986 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Reg. af fisker på samme position.

1988 Museal udgravning
Orlogsmuseet
Orlogsmuseet i samarbejde med Dansk sportsdykkerforbund foretager opmåling af vragområde, bjærgning af fund fra overfladen og udgravning af prøvegrøft gennem forskibets trosdæk, hvori fandtes raperthjul, skiver og blokke mv. Der fandtes og bjærgedes endvidere hovedparten af en 24 pd. bronzekanon 200 m fra vragområdet.

1993 Besigtigelse/oversejling
Farvandsvæsenet
Dykkerundersøgt fra SKA-15

1995 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Position: DGPS N 54.58.234 og E 11.50.619.

2000 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Dykning på hovedvraget. En mønt opsamledes blandt flere beliggende i stenbunken og i bagbordsside. Der fandtes ligeledes kanonkugler.

2000 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
Indsendelse af mønt (FP 6277).

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 4518-FP 4519.

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6277: norsk krone eller 4-mark præget under Christian V i Kongsberg (1688-99).

2004 Museal besigtigelse
Vikingeskibsmuseet
Adskillige ulovlige søgehuller konstateret i forskibet, hvorfra er fjernet flere kubikmeter materiale. Trægenstande og knogler er frilagt. Der anbefales forskellige tiltag til sikring af vraget, hvorfra en del af spanterne er brækket ud af vraget og nu ligger på havbunden.

2004 Privat udgravning
Vikingeskibsmuseet
Ulovlige aktiviteter, sugehuller, fjernelse af ballast- og kabyssten fra vraget er konstateret løbende gennem årenes kontrolbesigtigelser ved Skov og Naturstyrelsen, NMU og Kulturarvsstyrelsen.

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2 mønter erklæres Danefæ (FP 7250): 1. Frederik III, ikke nærmere bestemt 4 mark-stykke med monogram (c. 1653-1666), korroderet og fragmentarisk, 6,29g 2. Christian V (1670-1699), ikke nærmere bestemmeligt 4-mark stykke fra enten Danmark eller Norge, vægt 11,18g

2005 Museal besigtigelse
Vikingeskibsmuseet
Side scan opmåling af en række positioner på vragområdet. Positionen på den bageste og afbrudte del af forskibet = 721177 / 6155024 i UTM WGS84 D-GPS.

2007 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Alternativ position fra DKC-basen: UTM X/Y 721262/6155220. Usikkerhed om konvertering af GEO-projektion.

2010 Museal besigtigelse
Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med Køge Museum gennemført en marinarkæologisk undersøgelse på vraget af linjeskibet DANNEBROGE i Køge Bugt med henblik på at dokumentere og vurdere omfanget af ulovlig aktivitet på vraget, der er omfattet af dykkeforbud. Der blev konstateret skader fra både dykning og opankring, og der fremføres forslag til, hvad man kan gøre for at øge beskyttelsen af vraget.

Litteraturhenvisninger

Tor Jørgen Melien
Iver Huitfeldt og slaget i Køge bugt 1710
Oslo C. Huitfeldt Forlag 2010