Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-37

Fredningsnr.
533434

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5334-33, 34. Ejerlav: Nylars. Tingl.: 24/8 1891, gdr. Anders Anker Kofoed Afmærkn.: 1918, overlærer Tryde. Høj, 1,25 x 12 m. Velbevaret. Græsklædt med krat i løkke. Matr.nr. 14a: Høj i skel til matr.nr. 13 af Nylars.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To smaa Høie eller rettere Røser [sb.37A-37B]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 12 m. Velbevaret. Græsklædt med Krat i Løkke.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pæn, hvælvet høj på udyrket bakketop. 1 x 13 x 12 m. Østlige højfod noget forgravet af ræve. På højen meget krat og kvas fra udgåede træer. Ved en nænsom vegetationsudtynding kunne denne høj samt 5334-33 blive synlige fra amtsvejen 200 m mod S og kunne således komme til at bidrage til landskabsopfattelsen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)