Lovby Kirketomt
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160303-64

Fredningsnr.
291214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Lovby Kirketomt Ruinen af Lovby Kirketomt er beliggende under jordoverfladen. Det fredede areals udstrækning er angivet på vedlagte dekla- rationsrids. Arealet er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (9)
1910 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 432/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Frådsten og nitnagler oversendt til Nationalmuseet.

1910 Ler- /mergelgravning
Journal nr.: 37
Horsens Museum
Ved lergravning til teglværket traf man på skeletter og kampesten.

1936 Museal prøvegravning
Journal nr.: 37
Horsens Museum
Ved en undersøgelse afdækkedes en del af kirkens fundamenter og en samling mønter.

1973 Tinglysning
Horsens Museum

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 37
Horsens Museum
I dag er tomten helt usynlig på nær enkelte større sten.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lovby Kirketomt" Græsgroet kuplet kvadratisk plateau, omgivet af en lav tjornehæk ca. 17x16 m. I Sydvendt skråning. Enkelte synlige sten. På midten. Tomtens størrelse angivet til ca. 20x20 m. I følge fredingsstyrelsen.(j.m. F3161/71) Bevoksning: 1997: Græs

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Horsens Museum
Selve kirketomten er fredet og hegnet af tjørnehække. Vest og nord for kirken har der indtil for få år siden været dyrket der, hvor en kirkegård formodes at være. Dyrkingen er ophørt og området er blevet grønt området. Der formodes, at der stadig er arkæologiske levn bevaret. Bl. a. synes en del syldsten at ligge lige under overfladen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og lidt krat. Omgivet af en tjørnehæk. Beliggende i græsmark op til skov.

Litteraturhenvisninger  (0)