Erik Menveds Borg
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160303-68

Fredningsnr.
291211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
BYGHOLM Voldstedet består af en ca. 8 m høj nærmest kvadratist banke med afrundede hjørner, hvis tværmål foroven er ca. 35 m. En serpentinesti snor sig op ad borgbankens sider. Udenom borg- bankens fod er der en uregelmæssig fodvold, hvis plan nærmest er rudeformet, med spidser i vest og øst.Den måler øst-vest ca. 150 m, i nord-syd ca. 130 m. På bankens uregelmæssige, mod sydvest faldende plateau findes rester af bygninger, der har dannet et retvinklet, tre eller firefløjet anlæg. Banken om- gives af en grav, og vest herfor ligger en lav holm. Det er i 1997 præciseret, at fredningsgrænsen følger gravens ydre kant.
Undersøgelsehistorie  (8)
1924 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1942 Museal besigtigelse
Journal nr.: 936
Horsens Museum
Opmåling af borgbankens flade top.

1956 Museal udgravning
Journal nr.: 936
Horsens Museum
Undersøgelse foranlediget af Historisk Forening for Horsens og Omegen. Udgravning og frilægning af borgens fundamenter.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bygholm Voldsted". Som fritext. Tilføjelser: Erik Menveds konge borg, opført i 1313. En sti går opad sv-siden med en afsats ved sneglegangen. Stien er befæstet med nedrammede trykimprægnerede træpæle, også som trin. Borgbanken er bygget af opkastet lerjord. Rester af bygningerne ses som et tofløjet anlæg af jordvolde mled pletvis stenbrolægning inde- og udenfor. Et tårn har muligvis stået på bankens vestlige del. I medten af 1500-tallet ombyggedes anlæget til en 4-fløjet renæssanceborg, CHR IV gav ordre til nedbrydning af bygningerne. Udgravet i 1992 og 1953-1956. SV for borgbanken lå ladegården på en lav holm. På vestlige kant af borgbanken er lagt en natursten med inskription i versaler: "Lokalhistorikeren Aage simonsen døde 1934 fremdrog disse runer 1921". Borgbanken er bevokset med græs og enkelte store løvtræer, hvoraf nogle er fældet. Beliggende i bygholm park. Det freded areal afgrænses af .... ** Seværdighedsforklaring ** Skiltet (på top) SNS - Nationale skiltningsprojekt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 364/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Bevokset med gamle løvtræer.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)