Gjedsig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-39

Fredningsnr.
061611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP (knækket) Høj, 8 x 1 m; østre fod bortskåret; lille hul i top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 M. høj 8-8,50 M. i Diam. I Toppen er et lille Hul, der dog maaske har ødelagt Graven. Lynggroet i Hedegrænse.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 1 m; østre Fod bortskaaret; lille Hul i Top.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2002 Museal restaurering
Journal nr.: 53/1999
Vendsyssel Historiske Museum
Reetablering af delvis bortgravet gravhøj forestået af VHM.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)