Krøyers Have

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-106

Fredningsnr.
411772

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Bybefæstning. Rest af vold og voldgrav af Svendsborgs middelalderlige bybefæstning i det offentlige parkanlæg Krøyers Have. Det fredede omfatter en nord/syd forløbende, noget ud- jævnet voldrest med den vest herfor liggende voldgrav. I nord/syd måler det bevarede 65 m. Den meterhøje voldrest er i nord 25 m, i syd 20 m bred; den ca. 1 m dybe voldgrav er 20 m bred.Græsklædt og med anlagte grusstier samt gamle træer og buskbeplantninger. Grænsen for det fredede forløber i nordvest langs med voldgravens ydre overkant indtil det punkt, hvor denne afskæres af svømmehallens bygning, hvis facadeflugt den følger mod syd til et punkt vest for voldens sydlige afslutning. Herfra forløber fredninggrænsen mod øst indtil den ydre voldfod, som den følger mod nord frem til park- anlæggets nordlige skel, langs dette mod vest, hvor grænsen følger øst- og sydfoden af det derværende be- skyttelsesrum frem til voldgravens yderkant. Fortidsmindet fredes uden 100 m-zone.
Undersøgelsehistorie

1994 Museal udgravning
Svendborg Museum
Undersøgelse af grunden i forb. med byggeri af ny præstebolig. Herved påvistes et parti af byvolden. Genstandsfundene omfatter bl.a. højmiddelalderlige keramiktyper samt flere fragmenter af fejlbrændt keramik.

1994 Byggeri og anlæg
Svendborg Museum

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Der fulgte ikke kort med beretningen, og lokaliteten er derfor afsat midt i Bagergade (ud fra Kraks kort). I beretningen refereres til andre undersøgelser af byvolden i "Krøyers Have" syd herfor (SOM A362/73). Denne ses ikke anmeldt til DKC.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bybefæstning. Rest af vold og voldgrav af Svendsborgs middelalderlige bybefæstning i det offentlige parkanlæg Krøyers Have. Det fredede omfatter en nord/syd forløbende, noget ud- jævnet voldrest med den vest herfor liggende voldgrav. I nord/syd måler det bevarede 65 m. Den meterhøje voldrest er i nord 25 m, i syd 20 m bred; den ca. 1 m dybe voldgrav er 20 m bred.Græsklædt og med anlagte grusstier samt gamle træer og buskbeplantninger. Grænsen for det fredede forløber i nordvest langs med voldgravens ydre overkant indtil det punkt, hvor denne afskæres af svømmehallens bygning, hvis facadeflugt den følger mod syd til et punkt vest for voldens sydlige afslutning. Herfra forløber fredninggrænsen mod øst indtil den ydre voldfod, som den følger mod nord frem til park- anlæggets nordlige skel, langs dette mod vest, hvor grænsen følger øst- og sydfoden af det derværende be- skyttelsesrum frem til voldgravens yderkant. Fortidsmindet fredes uden 100 m-zone.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Byvolden set fra sydøst
Byvolden set fra Øst
Byvolden set fra syd