Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230205-195

Fredningsnr.
421241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensbuebro over "Strømmen". Broen er opført af granitsten; facader og fløjmure af fint tilhugne kvadre. Broens gennemløb er ca. 9 m langt og ca. 4,5 m bredt. Fra hvert af de 4 facadehjørner er udadskrånende ca. 2 m lange fløjmure (7 skifter). Facaderne afsluttes øverst med en vulst af granitsten. På stenen over buestikstenen står indhugget årstallet "1866" på den sydøstlige facade. Afstanden fra underkanten af buestiksstenen til vandoverfladen er ca. 2 m. Vejbanen er asfalteret. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, men ikke den moderne vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten og affald i åløbet under broen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-2013
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Broen er opført af granitsten; facader og fløjmure af fint tilhugne kvadre. Broens gennemløb er ca. 9 m langt og ca. 4,5 m bredt. Fra hvert af de 4 facadehjørner er udadskrånende ca. 2 m lange fløjmure (7 skifter). Facaderne afsluttes øverst med en vulst af granitsten. På stenen over buestiksstenen står indhugget årstallet "1866" på den sydøstlige facade. Afstanden fra underkanten af buestiksstenen til vandoverfladen er ca. 2 m. Vejbanen er asfalteret. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, men ikke den moderne vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten og affald i åløbet under broen.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1611/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)