Femvejskorset

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-16

Fredningsnr.
272822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Stort område med røser og stenlægninger. Antages at være en gravplads fra jernalderen,
Undersøgelsehistorie

1990 Uspecificeret museal aktivitet
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum

1990 Museal udgravning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frilægning af stenkredse, indtil 4-5 m i diameter, på jernaldergravplads. Stenkredsene er til dels ødelagt af stentagning og skovdrift.

1990 Museal besigtigelse
Folkemuseet

1990 Beskadigelse/hærværk
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Retablering af anlæggene med efterfølgende fredning.

1991 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Uspecificeret museal aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frilægning af stensamlinger - muligvis grave, som er udaterede, men formodentlig fra jernalder.

1999 Museal prøvegravning
Folkemuseet
Lille prøvefelt (i anlæg XVIII) udlagt for at forsøge at datere stensamlingerne. SNS havde givet tilladelse til udtagning af trækul til C 14-datering. Konklusionen på undersøgelsen blev, at der ikke kunne være tale om en jernaldergrav, da der under anlæggets sten fandtes plantehuller fra rationel skovdrift. Samlingen af sten kunne ikke nærmere tolkes.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt