Store Strandbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-48

Fredningsnr.
533443

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5334-40, 39, 42, 41, 43. Ejerlav: Nylars. Tingl.: 6/10 1890, gdr. Hans Chr. A. Espersen. Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 3 x 23 m. Lille eftergroet indsænkning i N, ellers vel- bevaret. Græsklædt med træer i ager. Det omgivende stengær- de og arealet indenfor dette er indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En middelstor Gravhøi - ubeskadiget - benyttes som Lysthus. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 23 m. Lille eftergroet Indsænkning i N, ellers velbevaret. Græsklædt med Træer i Ager. Det omgivende Stengærde og Arealet inden for dette er indbefattet i Fredningen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Storhøj beliggende på et stengærdeomsat areal. 33,3 x 28 x 26 m. Mod S er stengærdet dog fjernet og et enfamilieshus er bygget (jfr. jour.nr.F 3751/73) Højens egne flademål er 21 x 25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk udsigt fra stedet ud over Østersøen. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)