Magleby Nor
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-21

Fredningsnr.
451814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: omtinglyst 26.3. 1982 med nedenstående beskrivelse. En ca. 43 m lang højrest (N-S), der er bredest på midten, hvor den måler ca. 13 m, idet den smalner til mod nord og syd. Omtrent på midten er en rest af et dyssekammer, bestående af 3 bæresten (åbning mod sydøst) og ved den sydlige bære- sten er 2 store sten, hvoraf den ene formodentlig er en del af den nedvæltede dæksten. Den østlige del af det oprinde- lige anlæg er overpløjet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en af Torne tæt overgroet Høj, N.Ø. herfor [sb.121] ligger en Dysse med Randstene uvist om rund eller (snarest) aflang. Den synes at indeslutte en mindre Gangbygning med Indgang i V.S.V. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne dysse er af Petersen afsat på matrikelkortet, matr. nr. 23b. Mathiassen har rodet rundt i lokalisering og nummerering mellem sb.nr. 21 og 22. Petersen omtaler en høj ved stranden, både under matrikelnr. 23 a og b, men der er kun 1 høj ved stranden = sb. 121, af Petersen afsat lidt SV for en dysse (Petersens beskrivelse af Mathiassens nr. 22). Mathiassen "genfinder" derfor resterne af langdysse med kammer her, jvf. Petersens tekst til sb.22. , som bliver fredet som sb.21 A. Nummeret sb. 21 udgår, og H. Petersens tekst er overført til sb. 21A.

1947 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 4518:14, Status: C

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ca. 43 m lang højrest (N-S), der er bredest på midten, hvor den måler ca 13 m, idet den smalner til mod nord og syd. Omtrent på midten er en rest af et dyssekammer, bestående af 3 bæresten (åbning mod sydøst ) og ved den sydlige bæresten er 2 store sten, hvoraf den ene formodentlig er en del af den nedvæltede dæksten. Den østlige del af det oprindelige anlæg er overpløjet. F. 53-1821.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ca. 43 m lang højrest (N-S), der er bredest på midten, hvor den måler ca 13 m, idet den smalner til mod nord og syd. Omtrent på midten er en rest af et dyssekammer, bestående af 3 bæresten (åbning mod sydøst ) og ved den sydlige bæresten er 2 store sten, hvoraf den ene formodentlig er en del af den nedvæltede dæksten. Den østlige del af det oprindelige anlæg er overpløjet.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, 1,3 x 3,0 x 2,3 m., i cirkulær højrest, ca. 10 m. i diam., beliggende i et udyrket område af bådformet omrids, 43 x 12 m., udstrakt N/S. Der er intet, der tyder på, at dette lange, spidsovale område i sig selv skulle være en "højrest" og dermed afspejle tilstedeværelsen af en langhøj; tværtimod tyder de terrænmæssige forhold omkring kammeret på, at dette har været omgivet af en rund høj - eller i det mindste på et tidspunkt af en rund højrest. Ryddet for brombærkrat, der er i nyopskud. Ovenstående målsangivelser gælder selve dyssekammerets ydre mål. Kammeret er orienteret VNV/ØSØ med åbning mod Ø. I N 1 bæresten, i V 1, i S 1 sikker + 1 tvivlsom bæresten. S for kammeret et stort brudstykke af en dæksten, hvorpå i hvert fald 3 skåltegn. Indvendig måler kammeret 2,5 (den "tvivlsomme" bæresten medregnet) x 0,7 m. På den N-lige ende af det udyrkede område ligger flere større sten, dog vistnok alle i sekundært leje. Beliggende ca. 100 m. fra et meget besøgt offentligt strandområde. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4385/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)