Store Budde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-125

Fredningsnr.
061512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Skjortholt Tingl.: 2/11 1904, propr. Niels Sørensen, Vester Skjortholt Diplom Afmærkn.: MS 1908, ved Sv. Muller. Høj, 10 x 1,5 m.
Undersøgelsehistorie

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udpløjet Høj. Paa Overfladen laa brændte Ben.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1½ m.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fuldstændigt krattilgroet høj i lille nåletræsparcel i ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i mindre plantageparcel i ager.