Boltinge Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090108-94

Fredningsnr.
381614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Vandmølle, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Boltinge Bro" Stenkisten har to gennemløb. De er hver 1,7 m høje, 2 m brede og 8 m lange. Strømpillen er 1 m bred. Gennemløbets sider består af granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Bunden er belagt med flade sten. Ovenpå facaden ved afgangen er der glacis. De vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet ca. 3 m både ved slug og afgang. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9452
Odense Bys Museer
Mølledæmningen, som bestod af ler, muldjord, beton og nedbankede planker, dateres til slutningen af 1800- eller begyndelsen af 1900-tallet, men møllen, som nedbrændte i 1932, kendes i skriftlige kilder fra ca. år 1500. Der blev ikke gjort fund i forb.m. besigtigelsen.

1997 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 9452
Odense Bys Museer
I forb.m. naturgenopretning fjernedes en faunapassage, der bestod af en mølledæmning til Boltinge Mølle. Da der fremkom nedbankede træpæle, blev Odense Bys Museer kontaktet.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)