Favrholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-135

Fredningsnr.
051616

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 20 x 8 m; stærkt forgravet; to kamre ryddede.
Undersøgelsehistorie  (3)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Langhøj i uopdyrket Mark, Udkant af lille Granskov. Ca. 20 m. lang i Ø-V, 6-8 m. bred, 1-1,50 m. høj. V. Ende bevoxet med ung Eg, El og Fyr. Der ses Rester af to Stenkamre et i hver af Højens Ender, liggende i en indbyrdes Afstand af ca. 5-6 m. Af v. Kammer staar endnu en af de vestre Bæresten paa Plads med en flad Side indefter; 2 andre Bæresten ligger ude af Leje; desuden skimtes flere mindre Sten. Dette Kammer, som synes at have været af ret ringe Dimensioner, er jordfyldt men vistnok helt forstyrret. Af ø. Kammer staar ligeledes kun en enkelt Sten paa Plads, vistnok en af de s. Bæresten; 2 andre Bæresten ligger lidt længere mod Ø., ude af Leje. Ingen andre Sten ses. Pladsen for dette helt forstyrrede Kammer er jævnt neddybet. - Højen har ingen Randsten.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 20 x 8 m; stærkt forgravet; to Kamre er ryddede.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj i træbevoksning ret op af vej.

Litteraturhenvisninger  (0)