Aasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-139

Fredningsnr.
051611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/10 1882, v/ præsteembedet. Afmærkn.: MS 1913, oberstl. Lund. Høj, ca. 0,5 x 10 m. Ujævn; i sydsiden kammer, hvis over- ligger ses.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 36 F. i Tværmaal, afgravet til 3 F. Höide. Midt i Höien er gravet en Fordybning, hvorved man har blottet den forreste Rand af en stor Stenblok, 7 F. 3 T. bred. Denne er Overligger i et Gravkammer, som er fyldt med Jord til 1½ F. fraa Dækstenens Underflade og ikke synes at være udgravet. Gravkamret, der vender i N-S. og er aabent mod Syd, bestaar af 3 Sidesten i hver af Langsiderne og en større Sten for Enden. Gravkamret er anlagt under den naturlige Overflade. Ved den sydlige Side af Höien ses Overfladen af en större Sten.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund lyngklædt lille Høj paa Grænsen af Ager og Granplantage. 0,50 m. høj, ca. 10 m. i Tværmaal. Fladt udgravet i gammel Tid i Midten, saaledes at man i Højens s. Side ser den s. Side af en stor Sten (2 m. l. i Ø-V., 0,90 m. høj), Kamrets Overligger. Den er halvt jorddækket; om den hviler paa Bæresten kan ikke ses. Overhovedet ses af Bæresten kun en enkelt, ]i N[ nemlig omtrent i Højens Midte (1 m. N. for Overliggeren) den nordlige Endebæresten af Kamret, næsten helt jorddækket; den er ca 1 m. l i Ø-V. N. for den er en Lavning i Højen. Et Par m. S. for Overliggeren ses en mindre Sten - mulig en Bæresten ude af Leje - og endnu et Par m. længere i S. helt i Højranden nok en Sten. Langs Højens n. Side er gravet 3 Roekuler. Tæt V. for Højen ses en større fri Sten. - Fredlyst 1882. MS.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 0,5 m; ujævn; i Sydsiden Kammer, hvis Overligger ses.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Runddysse i græsparcel i ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt dysse i skel mellem grusvej og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)