Aasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-140

Fredningsnr.
051615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En ødelagt dysse; kun to af kammerets sten tilbage; det me- ste af højen bortkørt. Tinglysning (notering) af C-høj 1998 ************************************ Dysse. Del af dysse med kisteformet kammer. Højen måler i omtrentlig øst-vest retning 12 x 7 meter og har en højde a 1,5 meter. I østsiden ses en randsten 1 x 0,5 x 0,4 m. Kammeret ses i højningens nordvestlige hjørne med en rejst side- og endesten, som måler henholdsvis 1,5 x 1 x 0,5 m og 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Ved siden af og mellem disse to sten ses i overfladen en 1 x 1 meter stor sten, antagelig en overligger eller indvæltet sidesten. Stenen er flækket eller kløvet midt over.
Undersøgelsehistorie  (4)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Dysse. Om en lav Höi staa 8 Randsten, af hvilke den höieste rager 5 F. op over Overfladen. Af Gravkammeret paa Midten, der har vendt i NØ-S.V., findes 3 Sidesten tilbage, 1½ Fod höie; Afstanden imellem dem er 3½ F.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj. Granbevoxet i Ager. 1 m. høj, 12-14 m. i Tværmaal. Hele Midtpartiet udgravet i gammel Tid. I Midten ses Rester af Kamret: 4 svære Sten, hvoraf 2 i Vest synes at staa paa Plads (Bæresten); de 2 andre er ude af Leje. De 2 førstnævnte Sten støder sammen i stump Vinkel. Kamrets Retning eller Størrelse kan ikke angives. I Højranden i Ø. og S. ses 4 svære Sten af lignende Størrelse som de omtalte i Højens Midte d.v.s. ca. 1,50 x 1,00 m. Af Randsten er kun et par paa Plads, i V.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Dysse; kun to af Kamrets Sten tilbage; det meste af Højen bortkørt. NB. Skal fredes ifølge Nævnet!

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)