Aasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-142

Fredningsnr.
051614

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Smal højrest i skel.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 48 F i Tværmaal, 5 F. höi; Randen er bortgravet i 3 F. Höide og i Midten er der gravet et stort Hul lige til Höiens Bund.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. Lyng- og græsklædt i Ager. Ca. 22 m. lang i Ø-V, 8-10 m. bred, 1,50 m. høj. Stærkt beskaaret i Langsiderne, særlig i S. af et Markskel. Hele Højens Indre er udgravet indtil ca. 0,50 m. over Markflade. En Dynge Koltringer ligger i Midten, sandsynligvis indsamlede Marksten. Af Kammer eller Randsten ses intet. I v. Ende en Snes større Marksten, i ø. Ende en enkelt stor Sten.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun 3 m bred Kam langs Skel tilbage. Resten overpløjet.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smal Højrest i Skel.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt langhøj i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt langhøj i skel i ager.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)