Aasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-143

Fredningsnr.
051613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt dysse; kun 2 af kamrets sten tilbage; den sydlige del af højen ryddet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6 F höi, 52 F i Tværmaal, i Midten er gravet en stor Fordybning, hvori ses 2 Sten, 4 F og 4 F, 7 T. l., der have været Bæresten i et ödelagt Gravkammer.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, lyngklædt i Ager. 1,50-2,00 m. høj, 20-22 m. i Tværmaal. Hele Højens Indre er udgravet i gammel Tid. Midt i Højen, i en Højde af ca. 0,50 m. over Markflade, staar endnu paa Plads 2 store Bæresten af et Kammer, hvoraf Resten mangler. De 2 Bæresten er den østre og den søndre, ca 1 m. store paa hver Led. I s. Højfod en større Sten.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt dysse, kun 2 af Kamrets Sten tilbage; den sydl. Del af Højen ryddet.

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0516:13, Status: C

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)