Handbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180507-82

Fredningsnr.
200519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Grave ved Handbjerg Hovgård. Den firesidede banke, hvorpå Handbjerg Hovgårds bygninger ligger, har bevaret de omliggende voldgrave helt eller delvis i nordvest, nord, øst og syd. Den nordvestlige grav er ca. 40 m lang og 5 m bred. Den nordlige grav er ca. 135 m lang og 3,7 m bred, bredest i øst. Graven i øst er ca. 90 m lang, ca. 7 m bred og 1,5 m dyb. Den søndre grav er ca. 45 m lang, 6-7 m bred og 1,5 m dyb. Gravene er tørre og med løvtræsbevoksning langs kanterne. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes overkanter. En ved opfyldning etableret overgang ca. 15 m fra vestenden af den nordlige grav er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1996-614-0024
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokaliteten er fredet under fredningsnr.: 2005:19.

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 20.286
Holstebro Museum
Forud for oprensning af voldgravene omkring Handbjerg Hovgård blev der lavet 3 snit i gravene for at undersøge, om der var bevarede kulturlag. I ingen af snittene var det tilfældet. Tidligere oprensninger af gravene synes at have fjernet alle ældre lag.

1997 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 20.286
Holstebro Museum

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2005 Aflysning
Journal nr.: 2003-2111-0406
KUAS, Fortidsminder

2006 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0406
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)