Albuen
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070507-20

Fredningsnr.
44206

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Handel, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kapel, Historisk Tid (dateret 1250 - 1600 e.Kr.)

Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1250 - 1600 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fiskebod, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysningen af hustomterne på Albuen igang 2014. Meddelt ejer (NST) 1991 ************************************************************ Stort område med rester af hustomter fra en middelalderlig handelsplads. Græsklædt i strandeng.
Undersøgelsehistorie  (22)
1925 Fundet på luftfoto
Journal nr.: 1361/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1949 Museal udgravning
Journal nr.: 1361/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Langs bugten Albue Havns kyst findes en middelalderlig sildemarkedsplads, samt muligvis resterne af et kapel og en kirkegård. Markedspladsen fremstår som 2-3 rækker hustomter langs med kysten. Enkelte af hustomterne eller bodetomterne blev undersøgt i 1947 og 1949, og der fremkom en stor fundmængde af bl.a. rhinsk stentøj, middelalderkeramik, glasstykker og blylister. Der fandtes desuden mønter: Valdemar II, Roskilde og hanseatisk hulpenning fra ca. 1400. Markedspladsen er et sæson sildemarked benyttet gennem flere århundreder. Lokaliteten er fredet.

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Albuen var i middelalderen en betydelig fiske- og handelsplads, der nævnes første gang 1416. Erik af Pommern har gentagne gange holdt møder og retterting her. Kongen har formentlig haft et hus her. På albuen er der endnu mindelser om den middelalderlige handelsplads i form af små rektangulære hustomter. Et kapel på albuen, formodentlig bygget af hanseatiske købmæmd, nævnes 1450. Ved gravninger 1920, 1947 og 1949 er fundet en kort række kampesten, der tyder på, at det har været letbygget af træ eller bindingsværk.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 620
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 72-1991-28
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1991 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 72-1991-28
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Opførelse af Meteorologisk Instituts observationsstation på Albuen.

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 72-1991-28
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Prøvegravningen viste, at bebyggelsen har været større end tidligere antaget. Der blev registreret kulturlag og rester af hustomter samt stjertepotter, kridtpibe og glaseret keramik. Jvf. LFS 801-1991-31.

1991 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 121/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 56
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
På strækningen mellem Magasinet og området hvor boderne begynder er der konstateret et skred i brinken, hvorved et kulturlag på ca. 30 cm tykkelse er blevet blotlagt over en strækning på godt 100 m. Ved detektorafsøgning af forstranden nedenfor brinken fandtes bl.a. 14 senmiddelalderlige mønter omfattende Erik af Pommern og Christian I/Kong Hans. Desuden fremkom rødgodskeramik med indvendig grøn glasur, saltglaceret stentøj samt et kvadratisk toldmæke af bly med et P. LFS agter at fortsætte afsøgningen af boderne.

2001 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 56
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Museal detektorbrug
Journal nr.: 56
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Fortsatte detektorundersøgelser af kulturlag fra 1400-tallet. Der opsamledes 7 1400-tals mønter.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2007 Privat detektorbrug
Journal nr.: 2007
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
To pladser på albuen indeholdene genstande fra senmidelalderen bla. mønter fra Erik af Pommeren og Kong Hans fundet af Bøje Hansen ved detektorsøgning.

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-004819
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7889 (LFS 2007) 1. Erik af Pommern, kobbersterling, x9 2. Hans, hvid, Galster 31, x7 3. Hans, hvid, Galster 31, x8 4. Hans, hvid, Galster 31, x10a 5. Christian I eller Hans, hvid, meget korroderet, x10b 6. Rostock, 15-1600-tallet, meget slidt

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (2)
Lolland-Falsters Stiftsmuseums Årsberetning
1952

Trap Danmark IV, 3, Maribo Amt
1955