Lille Haabendal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-172

Fredningsnr.
051610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP 1939, B. Fabricius Høj, 3 x 22 m; stort hul i top; afgravet i vest og syd.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 75 F. i Tværmaal, 11 F. höi; i Overfladen er der gravet 2 större Fordybninger paa 6 F.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt, rund Høj i Ager, ompløjet i Firkant. V. og s. Side er bortgravet og bortført, saa at kun ca. 3/4 af Højen staar tilbage. Hele det Indre er gennemgravet til ca. 1 m's Dybde. Højen er 3 m. høj, ca. 22 m. i Tværmaal. Dele af Fodkredsen ses endnu, nemlig i SØ 5-6 Sten, i N. 7-8 Sten og i NV. 5 Sten.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 3 m; stort Hul i Top; afgravet i V og S.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.