Aasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-162

Fredningsnr.
05168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939, B. Fabricius. Høj, 2 x 20 m; ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 68 F. i Tværmaal, 11 F. höi; i Overfladen er gravet en Fordybning paa 4 F.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa Top af mindre Banke. Beplantet med Fyr. Ca. 2 m. høj, 20-24 m. i Tværmaal. Overalt meget stærkt forstyrret af dybere og fladere Afgravninger. I sv. Hjørne ligger en Del større Sten. Højen er for medtaget til at være fredningsværdig.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 2 m; ujævn Overflade.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og træbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)