Skelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-163

Fredningsnr.
05167

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/11 1904, husmand Niels Peter Pedersen, Eskebæk Diplom Afmærkn.: MS 1908, ved Sv. Muller. Høj, 20 x 4 m; i toppen to flade nedgravninger. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 76 F. i Tværmaal, 15½ F. höi; i Toppen en flad Fordybning.

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høj, lyngklædt i Ager. 4 m. høj, 20 m. i Tværmaal. I Toppen 2 store, runde fladagtige Nedgravninger, den ene i Ø., den anden i S. Højen, som iøvrig er urørt, er nybeplantet med Fyr og Gran. Højens Navn er "Skelhøj". Fredlyst 1904. MS.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 4 m; i Toppen to flade Nedgravninger. Beplantet.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, men helt krattilgroet høj i friareal mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)