Skovhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-164

Fredningsnr.
05166

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/11 1904, husmand Niels Peter Pedersen, Eskebæk Diplom Afmærkn.: MS 1908, ved Sv. Muller. Høj, 22 x 4,5 m; Sydsiden noget afgravet. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høj, lyngklædt i Ager. 4,50 m. høj, 22-24 m. i Tværmaal. Hele Sydsiden fra Top til Fod er i gammel Tid fladt afgravet med et Par dybere Huller desuden. Ingen Sten ses. Højen er nybeplantet med Fyr og Gran. Dens Navn er "Skovhøj". En Sti fører op fra NØ. Fredlyst 1904. MS.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 4,5 m; Sydsiden noget afgravet. Beplantet.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Forgravet høj i gammelt læbælte. Indhyldet i bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)