Harndrup Kirke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080709-14

Fredningsnr.
35132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatr.nr. gadejord. Kilde Kilden fremtræder som en cirkulær brønd, hvis diameter er ca. 2,25 m. Brøndkarmen er sat af utilhugne kampesten. Kilden er ca. 1 m dyb og vandfyldt. Fra kilden er en stensat rende mod nord til åløbet. Kilden ligger på umatrikuleret gadejord, som er en del af kir- kegården ved Harndrup. På vedlagte kortudsnit er kildens beliggenhed vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af sten, jord og affald i kilden må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1979 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 3479
Fyns Stiftsmuseum
En stensat brønd nær åen, indre diam. er ca. 1,7 m, opbygget af store sten. I bunden et rallag. Tidligere sprang en kilde her, men p.g.a. vandværk nu sjældent.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Konstruktionen består af utilhugne kampesten sat i 3 skifter uden på hinanden hvorved brønden får en konisk form. Nederste skifte har den mindste diameter og er helt under vand. Uden på den et skifte af store kampesten og uden på denne igen et skifte af mindre kampesten. Anlægget ligger nordligst på kirkegården i åbrinken. ** Seværdighedsforklaring ** Af en helligkilde at være er den et ganske spændende anlæg.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Umatr.nr. gadejord. Kilde Kilden fremtræder som en cirkulær brønd, hvis diameter er ca. 2,25 m. Brøndkarmen er sat af utilhugne kampesten. Kilden er ca. 1 m dyb og vandfyldt. Fra kilden er en stensat rende mod nord til åløbet. Kilden ligger på umatrikuleret gadejord, som er en del af kir- kegården ved Harndrup. På vedlagte kortudsnit er kildens beliggenhed vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af sten, jord og affald i kilden må ikke finde sted. *** Nyberejsningstekst *** Konstruktionen består af utilhugne kampesten sat i 3 skifter uden på hinanden hvorved brønden får en konisk form. Nederste skifte har den mindste diameter og er helt under vand. Uden på den et skifte af store kampesten og uden på denne igen et skifte af mindre kampesten. Anlægget ligger nordligst på kirkegården i åbrinken. ** Seværdighedsforklaring ** Af en helligkilde at være er den et ganske spændende anlæg.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Til Kilden knytter sig den tradition at en rigtig "harndrupper" skal dyppes i kilden.

Litteraturhenvisninger  (0)