Sellesborg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-54

Fredningsnr.
533430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Høj, ca. 1,75 x 18 m. Lille sænkning i top. Kratbevokset i løkke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1,75 x 18 m. Lille Sænkning i Top. Kratbevokset i Løkke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med lille gammelt topkrater. Højens vestligste del er bortskåret af kommunevej og -vejgrøft. 1,7 x 21 x 17 m. Ca. 35 m NØ for højen ligger en 1,9 m lang bautasten. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)