Holkjær Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-185

Fredningsnr.
05164

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/12 1924, husmand Jens E. Jensen Diplom Afmærkn.: MS 1924, ved J. Brøndsted "Holkær Høj", 24 x 3,5 m; mange nyere afgravninger.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 92 F. i Tværmaal, 13 F. höi; flad foroven, forövrigt fuldstændig bevaret.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt, rund, anselig Høj i Ager. Rundt ompløjet. "Holkjær Høj." 3.50 m. høj, 28-30 m. i Tværmaal. Næsten overalt langs Højfoden ses betydelige Afgravninger fra nyere Tid. Iøvrig kun et Par mindre Huller i Overfladen, ellers er Højen fuldstændig bevaret. Ingen Sten ses. Enkelte smaa Fyrretræer voxer spredt. - Lovet fredlyst i 1924 (382/23).

1923 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 382/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Holkær Høj", 24 x 3,5 m; mange nyere Afgravninger.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)