Kongshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-187

Fredningsnr.
051612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rest af "Kongshøj"; 5 m høj, med stejle forrevne sider.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 139 F i Tværmaal, 13 F. höi. Fra Midten og ud mod V. er foretaget en stor, halvrund Udgravning, 64 F. i Tværmaal.

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af mægtig, rund Høj. Lyngklædt i Ager. "Kongshøj." 5 m. høj, 35-40 m. i Tværmaal. I V. en stor, halvrund Afgravning, allerede omtalt hos Bahnson [1882]. I Ø. og N. ligeledes større Afgravninger, saaledes at Højfoden her staar med lodrette Vægge i ca. 3 m.'s Højde. Desuden overalt Huller fra ældre og nyere Tid, bl.a. en halv Snes Roekuler. Højen er nu kun en Ruin, næppe Fredning værd, selv om dens Kærne vel endnu til Dels er uskadt. Ingen Sten ses. Toppen er gennemskaaret med en smal Grøft eller Kile, gaaende i Ø-V.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af "Kongshøj", 5 m. høj m. stejle forrevne Sider. Bør udgraves.

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0516:12, Status: C

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af "Kongshøj" 5 m. høj m. stejle forrevne sider.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, stærkt forgravet høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra N