Koelbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080415-78

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 - 7801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)
Blad af tveægget sværd fra yngre middelalder indleveret via Helle Reinholdt fra Skanderborg Museum. Sværdet er fundet samme sted som Koelbjerg-kvinden.

Undersøgelsehistorie  (19)
1941 Botanisk analyse
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Pollenanalytisk undersøgelse af tørveprøve fra kraniehulen viste Maglemosetid.

1941 Anmeldelse fra privat
Fyns Stiftsmuseum
Telefonisk meddelelse om skeletfundet fra førstelæreren i Koelbjerg.

1941 Museal besigtigelse
Fyns Stiftsmuseum
Ved besigtigelsen lå ingen af knoglerne in situ, men tørvearbejderne var i stand til at udpege både fundsted og dybde: kraniet var sammen med to andre knogler fundet i ca. 2,5 m's dybde, mens hovedparten af knoglerne lå noget dybere, i 3-3,5 m's dybde og 7-8 m ØSØ for kraniet. Det ene lårben havde ligget yderligere 2 m mod ØSØ. Arbejderne havde iattaget flere knogler i nærheden af kraniet, men tørvevæggen var skredet og havde dækket dem. Fra samme mosehul stammer en tynd- og en tyknakket økse (B 2269-70).

1941 Analyser af materiale
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Pollenanalytisk undersøgelse af tørveprøve fra kraniehulen viste Maglemosetid.

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 502/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udklip fra Fyns Tidende.

1941 Tørvegravning
Fyns Stiftsmuseum
"Koelbjerg-kvinden". Ved tørvegravning i en lille kedelmose ved Koelbjerg fandtes i 1941 et kranium og en del lemmeknogler af et menneske. Mosen, hvori skeletfundet blev gjort, udgør en lille indvig af en større mose.

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 189/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen bortkommet før 1988.

1943 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1943 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1943 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Pollenanalystisk dateres skelettet til et tidspunkt før midten af boreal tid (ældste del af pollenzone V). Koelbjerg-kvinden må være druknet i den daværende sø, og liget drevet rundt i overfladen i forrådnet tilstand, indtil de forskellige legemsdele sank til bunds. Det forklarer knoglernes spredte placering i mosen.

1943 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Skelettet blev bestemt til at være af en 25-30-årig kvinde, 1,55-1,60 m høj. Mens kraniet synes temmelig groft med nærmest maskuline træk, er lemme- og bækkenknogler udpræget kvindelige.

1943 Museal besigtigelse
Fyns Stiftsmuseum
Besøg på fundstedet med udtagning af boreprøver.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3278
Fyns Stiftsmuseum
Ønske om C 14-datering af Koelbjerg-skelettet.

1983 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1983 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C 14-analysen bekræftede dateringen til Maglemosetid.

1991 Genstand givet til museum
Journal nr.: OBM2837
Odense Bys Museer
Fund af sværd fra ca. 1400

2003 Fysisk/kemisk analyse
Kalundborg Museum
Femur dxt.; måleresultater fra Bradford University (UK): d15N 8,12; d13C -22,39; C/N 3,36; kollagen% 6,9

2003 Analyser af materiale
Kalundborg Museum

2004 Kulstof 14 datering
Kalundborg Museum
9285 +- 50. Højre femur.

Litteraturhenvisninger  (3)
Brøste,K. & Fischer-Møller,K.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1943

Troels-Smith,J.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1943

A. Fischer, J. Olsen, M. Richards, J. Heinemeier, Á. E. Sveinbjörnsdóttir, P. Bennike
Coast-inland mobility and diet in the Danish mesolithic and neolithic: evidence from stable isotope values of humans and dogs
2007