Palsgård Statsskovdistrikt afd. 4

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160605-304

Fredningsnr.
260922

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højrest, stærkt afgravet især mod syd. Over højtoppen går et skeldige. Centralgraven formentlig bevaret. Græsgroet med træer. (Fredningsværdig på sin plads).
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 296-311] 16 Høje af almindelig Størrelse naar undtages en enkelt i den vestligste Gruppe [sb. 296-300]. De fleste ere velbevarede, nogle delvis gjennemskaarne af Skjel. Urner ere fundne.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvdel af en høj. 1,40 x 14 m. 0,50 m af toppen afgravet af skovvej. Nordlige halvdel i Vrads sogn.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Stærkt afgravet, især mod S. Over højtoppen går et skeldige. Centralgraven formentlig bevaret. Græsgroet mod træer. (Fredningsværdig på sin plads).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 3c St. Bredlund og palsgård Statsskovdistrikt Afd. 4. Højrest. Over Højtoppen går et Skeldige. Centralgraven formentlig bevaret. Fredet.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
6 store træer på højen. Fremskreden erosion. Opr 3,5-4m høj. Højredt tilbage, dige igennem.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5036, oversigt set fra Ø
5035, oversigt set fra V
sf S