Bække
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-287

Fredningsnr.
330710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skel (offentlig administration), Historisk Tid (dateret 1067 - 1898 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 24c, Bække, Bække s.; Høj i skel til matr.nr. 4o, Vittrup, Lind- knud s. Høj, 1,5 x 25 m. I toppen bueformet nedgravning efter ræve; flere andre, mindre rævehuller. Lyngklædt i hede. NM.I.: Halvdelen af høj, 1,5 x 22 m i skel mod bakke S. Lyng i mose.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 1,70 met. Tværmaal 22,00 met. I Toppen er der et halvtilkastet Hul; 2,80 met fra Ø-V, 8,00 met fra N-S; deraf er der taget en Del Sten af 0,45 met. Tværmaal.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(I Skel mod Bække). En Høj, 1,60 M. h., 22 M. br. Udgravet. (Overført fra 190305, sb. nr. 179)

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvdelen af en høj, 1 ½ x 25 m. I Toppen bueformet udgravning efter ræve. Flere andre mindre rævehuller. Lyng i hede. Resten af Højen i Lindknud S.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen er bevokset med græs og enkelte ungtræer (løvbærende) i dyrket område. I top sænkning. Højen er stærkt hullet efter mange rævegrave; især i NØ-siden. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 04, neg.nr. 17, set fra SV. F, 04, neg.nr. 51, set fra SV. Flyfoto S4015-F154/071.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)