Vasen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100316-192

Fredningsnr.
05161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP Langdysse, 40 x 25 m; stærkt forgravet, med et kammer, be- stående af 3 stående og 1 væltet bæresten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af to Dyssekamre. Se nedenstaaende Skitse. De ligger i en jævn, græsklædt Højning i Ager, 0,75-1,00 m. høj, 40 m. lang i NV-SØ, 25 m. bred. I den nv. Ende af denne Højning ligger i en flad Fordybning de 3 Bæresten af et Kammer. Dets Længderetning er NØ-SV, vinkelret paa Jordhøjningens; et Par m. SV for Kamret ligger en 4de Sten, sikkert den sv. Endesten, nu ude af Leje. Kamret er jordfrit. Dæksten mangler. 14 m. SØ for dette Kammer ligger Resten af et andet Kammer, nemlig 2 Sten, ligeledes i en - dog her ganske lav - Fordybning. Den nv. af disse Sten er sikkert in situ (en af Langsidens Bæresten), den anden Sten er ude af Leje, væltet over paa den første. - Det hele er sikkert Levning af en Langdysse. Randsten mangler. [Skitse af anlæg].

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 x 25 m; stærkt forgravet, med et Kammer, best. af 3 staaende og en væltet Bæresten.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 77/1993
Vendsyssel Historiske Museum
Ved markarbejde nær højen sb.192 fandtes 2 ravperler med flere gennemboringer, sandsynligvis fra stengrav i højen.

1993 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 7596/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 77/1993
Vendsyssel Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)