Uggerslev Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080508-27

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1926 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 497/26
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 497/26
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en nyåbnet grusgrav på Uggerslev Mark fandt statshusmand Jens Jørgen Madsen i 1926 nogle knogler i ca. 1 m's dybde. Han viste dem til skolelæreren, der også lod en læge se på dem. Lægen kunne straks fastslå, at der var tale om menneskeknogler og rådede skolelæreren til at kontakte politiet. Det undlod han imidlertid, da der sammen med skelettet også var fundet to lerkar, som dog var gået i stykker. Han anmeldte i stedet fundet til Nationalmuseet.

1926 Genstand givet til museum
Journal nr.: 497/26
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Menneskeknoglerne og de to lerkar (yngre romersk jernalder) indsendt.

1927 Museal udgravning
Journal nr.: 327/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 3 m vest for den grav, husmanden havde fundet, fremkom yderligere en jordfæstegrav. Også denne grav var beskadiget ved grusgravningen. Den indeholdt et velbevaret skelet, liggende i sammenbøjet stilling med hovedet mod syd og ansigtet vendt mod øst. (I den først fundne grave havde liget angiveligt ligget med hovedet mod nord). Nedgravningen, der lå ca. 70 cm under overfladen, var uden markering, men med træspor, formentlig efter kistelåget. Gravudstyret omfattede tre lerkar, der havde stået på en nord-syd-gående række øst for liget. Alle tre lerkar var forstyrret ved lodsejerens grusgravning året før. Der konstateredes ikke flere grave på lokaliteten.

2008 Diverse sagsbehandling
Odense Bys Museer
På baggrund af oplysninger i Albrectsen om, at fundet er gjort på matr. 1r Uggerslev Hovedgård er fundstedet omtrentligt fastsat til koord. 581798 / 6155411. Der er imidlertid ikke markering af grusgrave på ældre kortmateriale på stedet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Albrectsen,E.
Fynske jernaldergrave III. Yngre romersk jernalder.
1968