Lille Myregaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-56

Fredningsnr.
533431

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nylars Jordfast sten, ca. 4 m lang og indtil 2 m bred, hvorpå fin- des skålformede figurer og andre helleristninger. I gærde. Matr.nr. 15d: Del af jordfast sten i gærdeskel til matr. nr. 12a af Nylars.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matr N:15, en Udlod fra Lille Myregaard findes i Avlsmarken en hel Del Stene eller Klipper som hæve sig mere og mindre op af Jorden. Paa flere af disse er der Helleristninger. Tegningen N:8 (se min Indberetning om Helleristninger) viser Fladen af en Sten [sb.56A], som bærer en hel Del skaalformede Fordybninger, flere Ovaler og en meget raa Menneskefigur, et Hjul uden Kors og en aflang Ristning. Hjulet er meget svagt - de andre Ristninger særdeles tydelige. Efterat denne Sten var tegnet havde jeg Leilighed til atter at besøge Stedet, og saa da Stenen i Morgenbelysning og i fuldt Sollys. Ved denne Leilighed viste den sig noget mere tydelig, og mellem Menneskefiguren og en længere ovenfor anbragt skaalformet Fordybning er der en svag men tydelig Ristning. Paa venstre Side af Figuren er der et svagt indristet Hjul, som istedetfor fire Ege har en ubestemt krum Ristning fra S-N....

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordfast Sten, ca 4 m lang, indtil 2 m bred, hvorpaa findes skaalformede Figurer og andre Helleristninger. I Gærde.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor, jordfast stenblok liggende i markskel med levende hegn. 0,7 x 4,3 x 3,1 m. Ubeskadiget, så vidt det kunne konstateres, men delvis dækket af et 10-20 cm tykt lag af delvis formuldede grene og urtestængler, jfr. foto 31. Dette lag bør fjernes, da det næsten helt dækker den flade af stenen, hvorpå helleristningerne er, og da det måske kan frembyde en vis risiko for frostafskalning af stenens overflade p.g.a. den fugtbevarende effekt. Evt. offentlig adgang kunne etableres via eksisterende private veje og langs markskel. ** Seværdighedsforklaring ** I sin nuværende stand ikke seværdig, men såfremt helleristningerne blev renset frem, kunne lokaliteten evt. tænkes oprykket i seværdighedsgrad 2.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra SØ
OS, set fra NØ
OS, set fra NØ