Stokkemarkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070511-89

Fredningsnr.
44227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 8 m. Den nordlige højfod en smule afskåret af cykelsti; ellers intakt. I græsmark.
Undersøgelsehistorie  (8)
1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 72-1997-30
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Udgravning nord for gravhøjen viste, at ingen gravfund under flad mark er bevaret op til højfoden indenfor traceet. Der fremkom heller ikke forhistoriske anlægsspor i den øvrige del af traceet til anlæggelse af cykelsti.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 800-1998-2
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Gravhøjen måler 8-9 m i diameter og er ca. 1 m høj. Ingen spor efter randsten. Anlægsarbejdet er ændret således, at det ikke berører selve gravhøjen. Lodsejeren oplyste, at en gammel farbror kunne huske at højen havde været større.

1998 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 800-1998-2
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Projekteret cykelsti til amtsvej.

1998 Museal rekognoscering
Journal nr.: 800-1998-2
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Ved rekognosceringen fandtes en lille gravhøj bevokset med træer.

1998 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen ønskes fredet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)