Storhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100403-8

Fredningsnr.
08118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Storhøj", 4 x 20 m; sti i rundgang til top. Graner. 1956: Anm. fra ejeren om at få en MS (se bag i rejsen).
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En c. 10 F. høi Gravhøi, hvoraf næsten Halvdelen er sløifet. Hovedgraven er dog ikke naaet. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Hede, "Storhøj", 4 m. høj, c. 20 m. i Tværmaal. En c. 1 m. bred Sti, anlagt i gammel Tid, er i Rundgang ført fra s. Højfod til Top og herfra lige, stejlt, ned mod ØSØ. Toppen er affladet. Den nø. Side, og ligeledes tildels Nordsiden, er uregelmæssig afgravet i gammel Tid. Tæt beplantet med Fyr og Gran. - Forsøgt fredlyst 1928: Ejeren, Gaardejer P. Ribergaard, vilde ikke afstaa Højen nu; derimod lovede han (der er barnløs) at ville, dersom Gaarden gik over paa fremmede Hænder, forinden Afstaaelsen tilbyde Nationalmuseet Højen til Fredning. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj", 4 x 20 m.; Sti i Rundgang til Top. Graner.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,1 x 25,0 x 25,0 m. Hul i toppen og spor af sti i rundgang. Siderne afgravede mod N og S. Alt tilgroet. Dias: 05.27. Bevoksning: 1979: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i indlandsklitareal

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)