Hune
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100403-25

Fredningsnr.
08119

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,5 x 20 m. Vestsiden stærkt afgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart ved Stuehusets nordøstre Hjørne ligger en c. 13 F. høi Gravhøi, som er noget afgravet mod Vest. Den maaler i Nord-Syd c. 75 F., i Vest-Øst c. 45 F. Bevoksning: 1979: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj, tæt NØ. for Gaarden Resens Stuehus. 4,50 m. høj, 20 m. i Tværmaal i N-S., 18 m. i Tværmaal i Ø-V. I Vestsiden en større, flad Afgravning fra gl. Tid, rækkende fra Fod til Top. Toppen er affladet; østligt i den er et mindre Skaar, hvorfra fører en gl. krummet Sti ned til s. Højfod. - Fredlyst 1894. Bevoksning: 1979: Græs

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4½ x 20 m.; Vestsiden stærkt afgravet.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2383/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Løsfund af lerkarskår. br.a. j.a. ved højfod.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,9 x 23,0 x 23,0 m. Tilstand som fredningsbeskrivelsen. Dias: 05.25. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbevaret og anselig græsklædt høji ager.

Litteraturhenvisninger  (0)