Torpegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
080810-75

Fredningsnr.
371612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Torpegård. Voldgrave ved Torpegård består af en ca. 45 m lang og ca. 18 m bred tør græsklædt grav, og en ca. 10 m nord herfor beliggende ca. 100 m lang og indtil 20 m bred vandfyldt grav med stensatte sider. Gravenes form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også frednigsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Vestsiden af Gaarden er bevaret den særdeles lange Grav, som angivet paa Matrikelskortet.

1956 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
I Trap, V. udgave, oplyses at der i haven findes uklare omrids af et voldsted i forbindelse med voldgraven.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af det gamle voldgravssystem V for gården. En opstemning og udvidelse af Ose Bæk. Orienteret N/S. Består af 2 bassiner: Det S-ligste måler ca. 15 x 40 m. og er 1 m. dyb - det N-ligste 130 m. i længde og 10-20 m. bred. De forbindes af et stensat vandløb. Det N-ligste har på Ø-siden en udfyldning 15 x 25 m. i voldgraven af ældre dato. Siderne er overalt sat med stendiger af mindre kampesten. Voldgraven er overalt fyldt med vand. De er uddybet i år (vist nok) med økonomisk støtte fra kommunen. Den N-ligste bruges som andedam. (Navneoplysning på skema) svarede ikke, da jeg spurgte om dispensation til uddybning - Han er mester i søforklaringer. Jeg har tidligere været i kontakt med kommunens tekniske forvaltning vedr. voldgraven (marts 1984), hvor jeg telefonisk blev spurgt, om der ved fredningen er udbetalt erstatning. 13.11.1985: Tilladelse til uddybning af voldgrav givet 7.12.72, j.nr. 3333/71. NHJ

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldgrave ved Torpegård. Voldgrave ved Torpegård består af en ca. 45 m lang og ca. 18 m bred tør græsklædt grav, og en ca. 10 m nord herfor beliggende ca. 100 m lang og indtil 20 m bred vandfyldt grav med stensatte sider. Gravenes form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også frednigsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. *** Nyberejsningstekst *** Rest af det gamle voldgravssystem V for gården. En opstemning og udvidelse af Ose Bæk. Orienteret N/S. Består af 2 bassiner: Det S-ligste måler ca. 15 x 40 m. og er 1 m. dyb - det N-ligste 130 m. i længde og 10-20 m. bred. De forbindes af et stensat vandløb. Det N-ligste har på Ø-siden en udfyldning 15 x 25 m. i voldgraven af ældre dato. Siderne er overalt sat med stendiger af mindre kampesten. Voldgraven er overalt fyldt med vand. De er uddybet i år (vist nok) med økonomisk støtte fra kommunen. Den N-ligste bruges som andedam. (Navneoplysning på skema) svarede ikke, da jeg spurgte om dispensation til uddybning - Han er mester i søforklaringer. Jeg har tidligere været i kontakt med kommunens tekniske forvaltning vedr. voldgraven (marts 1984), hvor jeg telefonisk blev spurgt, om der ved fredningen er udbetalt erstatning. 13.11.1985: Tilladelse til uddybning af voldgrav givet 7.12.72, j.nr. 3333/71. NHJ

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er vandgrave, der ligger i park.

Litteraturhenvisninger  (0)