Hune
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100403-43

Fredningsnr.
081111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m. Fyr.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille, c. 6 Fod høi Gravhøi, vel bevaret.

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj, tætbeplantet med Fyr. 2-2 1/2 m. høj, ca. 14 m. i Tværmaal. Let fordybet i Toppen. Velbevaret. Ligger i Statsplantage. - Efter Sagnet hviler i Højen "en Jomfru med en Guldkæde".

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m. Fyr.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen kunne ikke genfindes ved besigtigelsen. På stedet sås et stærkt kuperet klitterræn med en åben nåletræsbevoksning. Der blev gravet prøvehuller i flere sandsynlige højninger uden resultat. *** Genbesigtigelse *** 23.09.1986: Høj. Ikke lokaliseret. Kun åbent grønt på skovkortet. Ingen fotos. CLB

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)