No Kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180406-55

Fredningsnr.
250256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkeinventar, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1950 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
No kirketomt. Tomten af den nedrevne kirke måler ca. 16,5 m i øst-vestlig retning og ca. 7,25 m i nord-sydlig retning. Kirketomtens mure er markeret med sten og be- plantning. Fredningen omfatter også de ved tomten opstillede bygningsdele fra kirken samt den i kirkeskibets vestende anbragte døbefond. Tomten er be- liggende lige nord for den nuværende No kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (15)
1944 Museal udgravning
Journal nr.: 3784
Ringkøbing Museum

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 979/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 119/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1959 Museal udgravning
Journal nr.: 3784
Ringkøbing Museum

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1243/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tomten af den formentlig lige efter reformationen nedbrudte kirke blev afdækket af RIM 1944 og 1959. Bygningen har bestået af kor og skib. Korets udvendige mål: 5,5 x 5,5 m, skibets: 11 x 7,25 m. Kirkens murflugter er nu markeret med sten og beplantning. Kvadermateriale, bl. a. indfatningen til et romansk vindue, som skal stamme fra kirken, er opstillet ved tomten endvidere står i skibets vestende en døbefont, der er hentet fra Rybjerggårds have (Velling s.), men som traditionen tilskriver No kirke. Tomten er beliggende lige nord for den nuværende No kirke. Kirkegårdens udstrækning kendes ikke. Der er konstateret grave omkring kirken.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten af den nedrevne kirke måler ca. 16,5 m i øst-vestlig retning og ca. 7,25 m i nord-sydlig retning. Kirketomtens mure er markeret med sten og beplantning. Fredningen omfatter også de ved tomten opstillede bygningsdele fra kirken samt den i kirkeskibets vestende anbragte døbefont. Tomten er beliggende lige nord for den nuværende No kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tomt af No gamle kirke, beliggende nord for den nuværende kirke. Tomten ligger i øst-vestlig retning. I vestenden står den gamle døbefond og ved sydsiden af tomten er opsat et gammelt vinduesparti. Alt er smukt tilplantet og arrangeret som et mindre anlæg. Ved sydsiden af anlægget er anbragt en mindesten over den gamle kirke. Mål: 16,5x7,5 m.

1984 Privat besigtigelse
Ringkøbing Museum

1998 Museal udgravning
Journal nr.: 7701
Ringkøbing Museum
Tre fyldskifter efter kristne grave tilhørende den gamle kirkegård er fundet ved gravning af grøft langs husgavl.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Ringkøbing Museum
Den østlige del af kirketomten er udgravet ved RIM's arkitet Sv. Fritz og bestyrelsesformand J. Dalgaaard-Knudsen i 1944. Der foretoges en supplerende udgravning i 1959 ved Dalgaard-Knudsen, hvor fundamentgrøften til skibets vestlige del blev afdækket. Herefter blev tomten markeret på overfladen med sten tilført fra sognets gårde, samt flere romanske vindueskvadre og en døbefont fra Rydbjerg i Velling sogn. Der opstilledes en mindesten og blev indrettet et anlæg. I 1984 blev anlægget renoveret af Ringkøbing Kommune. I forbindelse med bygningsrenovering på gavl af resterne af den tidligere skole fandtes i 1998 tre grave.

2006 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 9095
Ringkøbing Museum
Den gamle skole i No nedbrændte i februar 2006. Da der i forvejen var viden om en ældre kirkegård på grunden, blev det besluttet at foretage arkæologisk undersøgelse før genopførelsen af den nye skole.

2006 Museal udgravning
Journal nr.: RIM 9095
Ringkøbing Museum
Udgravning af et 300 m2 stort areal med 57 grave. Heraf undersøgtes 19 grave, der var direkte truet af det forstående nybyggeri. Endvidere undersøgtes et fyldskifte, der kan være gravpladsens vestlige afgrænsning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)