Hune
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100403-55

Fredningsnr.
081113

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m; hele overdelen afgravet, kun mod vest står et stykke af den oprindelige højside.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En c. 6 F. høi Gravhøi; halvt sløifet, men Hovedgraven dog ikke forstyrret. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj i Ager, firkantet ompløjet. Overdelen er bortgravet i gammel Tid, saaledes at Højen nu er 2 m. høj fra SV., 1 m. høj fra NØ, med uregelmæssig afgravet Overflade, jævnt skraanende fra SV. mod NØ. Tværmaalet er 12 m. - Forsøgt fredlyst 1928; se under Nr. 56. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m.; hele Overdelen afgravet; kun mod V. staar et Stykke af den oprindelige Højside.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Kun V-lige højfod er bevaret. Tilstanden er uændret i forhold til fredningsbeskrivelsen. Dias: 05.31. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i parcel i ager. Højen ligger tæt på anden høj.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)