Hune
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100403-56

Fredningsnr.
081112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 13 m; østsiden stærkt afgravet, stejl.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En c. 9 Fod høi Gravhøi. En Del af Siden er afgravet. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj i Ager, ompløjet i Firkant. 3 m. høj, 13 m. i Tværmaal. Affladet Top. Østsiden skraat afgravet i gammel Tid. - Forsøgt fredlyst (tilligemed Nr. 55) 1928: Ejeren, Boelsmand Jens Sørensen, Enggaardene, vilde ikke afstaa Højene, tænkte tværtimod paa at ville undersøge dem; han afgav det Løfte, at han i saa Tilfælde vilde underrette Nationalmuseet forud. Bevoksning: 1979: Græs

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 13 m.; Østsiden stærkt afgravet, stejl.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 14,0 x 14,0 m. Affladet top med en fordybning mod N. Ø-siden er skråt afgravet og desuden ses spor af afgravninger mod NV og SV. Alt tilgroet. Dias: 05.33. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager ved læbælte. Højen ligger tæt ved anden høj.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)