Boelshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100404-13

Fredningsnr.
07111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Baalshøj på de høje målebordsblade.

Fredningstekst
"Baalshøj", 3,5 x 30 m; 12 m bred, flad topflade uden be- plantning; ellers granbevokset. Restaureret ved ejer iflg. dm.bem. ved 3. tilsyn i 1962.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Boelshøi" eller "Tinghøi" forstyrret af Veivæsenet; en meget stor og flad Høi, nu kun c. 8 Fod høi og stærkt medtaget ved Gravninger. Bevoksning: 1979: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt, rund Høj i Ager, 3 m. høj, 22 m. i Tværmaal. Stærkt affladet; den plane Topflade er 10 m. i Tværmaal i Ø-V, 9 m. i N-S. Siderne overalt beplantet med Fyr og Gran, men Topfladen er fri. Højtliggende med vid Udsigt til alle Sider. 6 Stier fører op: 2 fra Syd, 1 fra V., 2 fra Nord og 1 (den største, fordybet) fra NØ. - Forsøgt fredlyst 1928 uden Resultat: Ejeren, Husejer Lars Nørregaard, Ingstrup, vilde ikke afstaa Højen men afgav Løfte om ikke at ville røre den. - Højens Navn er "Baalhøj" (eller "Boelshøj", eller "Tinghøj"; dette sidste bruges ikke mere); den blev efter Sigende udgravet for c. 50 Aar siden, ved hvilken Lejlighed man fandt et Skelet i en Stenkiste; men Graven og Højen tilkastedes igen uden Forstyrrelse, paa Opfordring af Præsten. Bevoksning: 1979: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalshøj", 3½ x 30 m.; 12 m. bred, flad Topflade uden Beplantning ellers granbevokset.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 25,0 x 25,0 m. Flad top, diam. af topflade ca. 12 m. Overfladen er ujævn med større og mindre flade afgravninger, alle tilgroede. Tilgroede spor af mindst 3 stier fra fod til top. Mod N og V står højfoden stejlt i ca. 40 cm.'s højde, mod Ø i ca. 90 cm.'s højde. Mod S og Ø er en beplantning af hybenroser i færd med at brede sig op ad højen. Umiddelbart SV for højen et træskur med skilt: Militært område. Dias: 01.01/02.23. Bevoksning: 1979: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i ager, der er synlig fra vej og tæt ved beboelse. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet på grund af bevoksningen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)