Mullerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090103-36

Fredningsnr.
39176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDSTED. Voldstedet består af en lav, flad vinkelformet ladegårdsbanke ca. 100 x 100 m og en med en vinkelformet ca. 8 m bred grav herfra adskilt ca. 45 x 35 m stor borgbanke. Voldstedet er på alle sider omgivet af mosestrækninger, hvorover der fra lade- gårdsbanken i det nordvestre og det sydøstre hjørne fører lave dæmninger. Langs borgbankens kant er der rester af lave volde og i den nordvestre del en nyere afgravning. Voldstedet er be- liggende i Mullerup skov, ca. 250 m syd for Knudstrup voldsted og ca. 50 m øst for en nord-sydgående skovvej. Voldstedet er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1957 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Trap V): Voldsted bestående af 2 lave banker, tildels omgivet af tørlagte grave. Spor af volde. Mængder af murbrokker ligger spredt. Der er fundet munkesten.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Knudstrup Voldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at der i hovedborgens østlige voldgrav er gravet en afvandingsgrøft med afløb i S. Grøften, som er maskinelt gravet, er udført i 1983 at dømme efter de yderst friskt udseende jordbunker. Grøften er under 1 m bred og dyb men bør påtales. Voldstedet er ikke målt under berejsningen, hvorfor de angivne mål er omtrentlige. Der henvises til den i fredningsteksten omtalte opmåling. Vedr. AFSÆTNING: "andet": se note under 3915:05. ** Seværdighedsforklaring ** Et tydeligt og ret let tilgængeligt voldsted. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)