Skramsvænge skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090103-37

Fredningsnr.
39174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted i Skramsvænge Voldstedet består af en høj omtrent cirkulær banke, der ved foden måler ca 50 m i diameter og ved topfladen ca 25 m. Mod vest, syd og øst er banken omgivet af ca 10 til 20 m brede, fugtige voldgrave. Igennem den østre grav løber en bæk. På nordsiden af banken løber den ca 3 m brede Stokkebæk få meter fra bankens fod. Mod øst er banken forbundet med det faste land ved en lav dæmning over graven og bækken, og i nord fører en dæmning, der gennem- skæres af Stokkebækken, fra banken. Voldstedet er beliggende i nordkanten af Skramsvænge skov ca 1100 m sydsydvest for Mullerup. Voldstedet er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, hen- læggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1957 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret voldsted med høj firsidet borgbanke omgivet af våde grave.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. De angivne mål er omtrentlige, da der ikke foretoges egentlig måling. der henvises til opmåling, jfr. fredningstekst. Ikke fotograferet på grund af vanskelige oversigtsforhold. Tilplantet (før 1972, formodes det) med bl.a. lærk, som nu er 5-6 m høje. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i Stokkebækkens ådal. Markant borganlæg. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldstedet er beplantet med ældre lærketræer , ca. 40-50 år gamle. På den vestlige del af bordbanken selvopvokset bøg, birk m.m.

Litteraturhenvisninger  (0)