Skallerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-23

Fredningsnr.
272831

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Brønd til ”Skallerødgård”, kaldet ”Valdemars Kilde”. 90 cm i diameter sat af kampesten. Kun få skifter synlige i ca. 60 cm’s dybde. Brønden er omsat at et hegn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: A710
Folkemuseet
Brønd hørende til den nedlagte gård, som tilsammen udgør en velbevaret helhed med gårdstomt, brønd, tildels bevarede højryggede agre, toftegærde bevaret mod nord og vest samt et næsten komplet bevaret vangegærde (trevangsbrug). Landbruget nedlægges i 1702, hvor Frederiksborg Stutteri overtager vangen. Stutteriets vagtmand anvender bygningerne som bolig. I 1798 overtager forstvæsnet arealet.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)