Brødslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100404-47

Fredningsnr.
07113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m; ujævn topflade; i vest en dyb sænkning. Gran- plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Top c. 5 F. høi paa den høie Bakkeflade er sikkert en Gravhøi. Stærkt forstyrret ved Gravninger. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj paa høj, udyrket Banke. Nybeplantet med Gran. 2 m. høj, 15 m. i Tværmaal. Overdelen er bortgravet; Topfladen er ujævnt fordybet; vestlig i den ses en rund, 3 m. vid, 0,50 m. dyb Sænkning. Sø. Side er fladt afgravet. - Højen ejes af Gaardejer, Sognefoged i Brødslev, Jens Hansen, Nørregaard (Gaardens Navn). Med ham er ført Fredningsforhandlinger; en udfyldt Deklaration er efterladt hos ham til Eftertanke og event. Underskrift. Bevoksning: 1979: Græs

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; ujævn Topflade; i Vest en dyb Sænkning. Granplantning.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 17,5 x 17,5 m. Affladet top og uregelmæssig overflade med spor af gamle gravninger. Højfoden er kun tydelig i den N-lige halvdel, mod S er den ødelagt og affladet af gamle gravninger. I NØ et hul, dannet af en mindre rodvælter. Højen var ved besigtigelsen dækket af vindfældede graner, som senere er fjernet. Afsat forkert på sb.-kortene. Indmålt med distancemåler, jvf. vedlagte indmålingsskitse. Dias: 01.11. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj på træbevokset moræneryg. Meget forstyrret af rævegrave.

Litteraturhenvisninger  (0)