Årslev Skovgård II
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150307-32

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.480/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1996 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 4027
Moesgård Museum

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4027
Moesgård Museum
På et højdedrag med sandjord fandtes spredte flintafslag over en strækning på ca. 100 m. Lokaliteten vil blive berørt af anlægsarbejdet på motorvejsstrækningen Låsby-Århus.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 4027
Moesgård Museum
Der fremkom kun meget sparsomme anlægsspor og ingen fund.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)