Vestre Skarholmsrende
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070314-12

Fredningsnr.
46223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Sejlløb, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Sejlspærring, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
C14-datering og vedbestemmelse af pæl opsamlet I 1966.

Sejlspærring, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
143437 I forbindelse med projektet "Søforsvaret" i Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter genudgravedes lokaliteter i inddæmmede områder i Danmark. Søforsvarsværket i Rødby Fjord er ca. 200 m langt, og fra 8 m på det bredeste sted ned til 1-1,5 m bredt i de to landfæster i den østlige og vestlige side af spærringen. Anlægget bestod af nedhamrede pæle af min. 9 forskellige træsorter, samt kraftigere tilhuggede egepæle ligeledes nedhamrede i rækker. Dertil kommer store stammer af eg og lodretstående holdere ligeledes af eg. Byggeåret er dendrokronologisk fastslået til 1139/1140. Dertil kommer flere byggefaser fastslået ved kulstof 14 analyse.
Undersøgelsehistorie  (12)
1933 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 592/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Under pløjning fandtes svære egestammer omgivet af nedrammede pæle.

1933 Museal udgravning
Journal nr.: 592/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 592/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 953/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Avisartikel omhandlende div. fund og iagttagelser af H.E.v. Linstow.

1966 Kulstof 14 datering
Journal nr.: Hg 8771
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C14-datering og vedbestemmelse af pæl opsamlet I 1966.

1966 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 165
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser

1966 Analyser af materiale
Journal nr.: Hg 8771
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C14-datering og vedbestemmelse af pæl opsamlet I 1966.

1966 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: U 1/67
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Pæle var flere gange pløjet op, hvor spærringen fandtes.

1966 Museal besigtigelse
Journal nr.: U 1/67
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium

1967 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 543/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 165
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
I forbindelse med projektet "Søforsvaret" i Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter genudgravedes lokaliteter i inddæmmede områder i Danmark. Søforsvarsværket i Rødby Fjord er ca. 200 m langt, og fra 8 m på det bredeste sted ned til 1-1,5 m bredt i de to landfæster i den østlige og vestlige side af spærringen. Anlægget bestod af nedhamrede pæle af min. 9 forskellige træsorter, samt kraftigere tilhuggede egepæle ligeledes nedhamrede i rækker. Dertil kommer store stammer af eg og lodretstående holdere ligeledes af eg. Byggeåret er dendrokronologisk fastslået til 1139/1140. Dertil kommer flere byggefaser fastslået ved kulstof 14 analyse.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 543/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pælespærring fra vikingetid. C14 dateret til 930 e.kr. Jvf. 749/66.

Litteraturhenvisninger  (0)